STAAL met Faqta Wereld en Talent

Met Faqta leren kinderen over geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, burgerschap, kunst en muziek in samenhangende thema’s. Die samenhang kun je natuurlijk ook vinden met nog veel meer verschillende vakgebieden. Zou je het leuk vinden om wereldoriëntatie te integreren met taalvaardigheden? Dan kan de combinatie Faqta en STAAL (Malmberg) een goed idee zijn!

STAAL biedt voor groep 4 t/m 8 thema’s aan over bijvoorbeeld de jungle, noodweer en de ruimte. Deze thema’s behandel je in vier lesweken, waarin leerlingen aan de slag gaan met woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren en schrijven. Ze werken toe naar een eindopdracht, zoals het schrijven van een betoog of een fantasieverhaal. De volgorde van de thema’s mag je zelf bepalen.

De thema’s van STAAL komen overeen met onderwerpen die ook in Faqta Wereld en Talent te vinden zijn en kunnen dus makkelijk aan elkaar gekoppeld worden. Zo is het STAAL thema Spijsvertering goed te koppelen aan het Faqta thema Van mond tot kont. Het thema Noodweer valt mooi samen met het Faqta thema Donder en bliksem. Ook het STAAL thema Geld en het Faqta thema Het geheim van geld zijn leuk te combineren. Daarbij zijn er veel Faqta Talent thema’s, waarbij leerlingen eigen onderzoekjes uitvoeren, die goed aansluiten op de STAAL thema’s.

De integratie van taalvaardigheden en wereldoriëntatie levert leuke vakoverstijgende leermomenten op:

  • leerlingen kunnen zich verdiepen en verbreden in de onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken.

  • de Belangrijke Woorden van de Faqta thema’s kunnen gekoppeld worden aan de woordenschatoefeningen van STAAL.

  • de themafilmpjes van STAAL kunnen aangevuld worden met Faqta video’s.

  • de teksten en opdrachten van de STAAL bronnenboeken kunnen een aanvulling zijn op Faqta op gebied van begrijpend lezen.

  • de STAAL eindopdracht kan ook een leuke afsluiting zijn van het Faqta thema, die gepresenteerd kan worden met behulp van onze presentatiehulpbladen.

Klik hier als je in een overzicht wilt van welke Faqta thema’s en STAAL thema’s met elkaar te combineren zijn: