Samen leren = Beter leren

COÖPERATIEF LEREN

Leerlingen die aan elkaar uitleggen hoe de kringloop van water eruitziet. Ze voelen zich verantwoordelijk voor een goede uitleg en leren actief! Er zijn verschillende mogelijkheden om samen te leren. In deze blogpost gaan we die manieren af en nemen we je mee in hoe je coöperatief leren kunt gebruiken in jouw lessen.

IN TWEETALLEN

Als je leerlingen in duo’s laat werken, kun je ervoor kiezen om sterke leerlingen te koppelen aan zwakke leerlingen. Dit bevordert het leerproces van beide leerlingen: de zwakke leerling wordt door een medeleerling geholpen met de stof en de opdrachten; de sterke leerling leert boven de stof te hangen door de leerstof in eigen woorden uit te leggen.

IN GROEPJES VAN DRIE OF MEER

Een groepje gaat aan de slag met hun lesmateriaal. Elk groepje leerlingen bereidt zelfstandig een onderwerp voor. Vervolgens legt iedere leerling kort uit wat er geleerd is. Werkbladopdrachten doen ze samen.

Zorg dat er een rolverdeling komt binnen de groepjes. Zo worden ze zich bewust van wat groepswerk inhoudt.

  • de ‘organisator’ verdeelt de taken binnen de groep;

  • de ‘taak-kapitein’ houdt in de gaten dat iedereen op tijd klaar is met zijn/haar tegel;

  • de ‘samenvatter’ vat samen wat de groep allemaal gedaan en geleerd heeft.

GROEPSDOORBREKEND

Met leuke onderwerpen die niet in het curriculum worden aangeboden, kun je uitstekend groepsdoorbrekend werken. Een groep 5 en een groep 7 leerling kunnen bijvoorbeeld samen het onderwerp Geheimtaal doen! Samen zijn zij verantwoordelijk voor het onderzoek en het eindproduct.